Proizvodi Video

 • Jednokratne špriceve za anesteziju NR Fit Lock adapter

 • Jednokratne jantarne šprice za oralno hranjenje sa kapom

 • Jednokratne šprice za enteralno/oralno hranjenje

 • KDL jednokratne šprice za oralno doziranje sa kapom

 • KDL jednokratne sterilne šprice Luer Lock Luer Slip

 • Sigurnosne inzulinske šprice U100

 • Sigurnosne inzulinske šprice U40

 • Sigurnosne šprice za jednokratnu upotrebu

 • Kozmetičke igle sa tupim vrhom

 • Mikro nano igle

 • Kozmetičke špriceve

 • Veterinarske špriceve